Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzislawiu Śląskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (V)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO...

Informacja o realizacji projektu "Praca szyta na miarę"

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt „Praca szyta na miarę" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII....

Nabór do projektu "Gotowi na zmiany"

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim z dniem 01.05.2018 r. rozpoczyna realizację projektu „Gotowi na zmiany" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę