Strefa pracodawcy - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim


Strefa Pracodawcy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim powstała STREFA PRACODAWCY.

W Centrum Aktywizacji Zawodowej na parterze, zostały wydzielone pomieszczenia, gdzie pracodawcy są obsługiwani przez doradców klienta instytucjonalnego.

W STREFIE pracodawca może zgłosić ofertę pracy, a doradca w ciągu 48 godzin skontaktuje się z nim w celu ustalenia sposobu realizacji oferty.
zdjęcie

Składana oferta pracy jest niezwłocznie upowszechniana w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Pracodawca może również zgłosić zapotrzebowanie na wolne stanowisko pracy poprzez portal publicznych służb zatrudnienia, wypełniając formularz oferty pracy on-line. 

Na życzenie pracodawcy doradca klienta zorganizuje giełdę pracy w urzędzie lub w miejscu przyszłej pracy, lub ustali inne formy pomocy. Szybka reakcja na złożoną ofertę pracy to zadanie doradców klienta instytucjonalnego, którzy będą odpowiadali za kontakty z pracodawcami i nadzorowali przebieg rekrutacji. Kierowaniem bezrobotnych na rozmowę kwalifikacyjną zajmą się pośrednicy pracy.
 
W STREFIE PRACODAWCY  można skorzystać z usług europejskiego rynku pracy (sieć EURES) lub złożyć stosowne dokumenty, jeżeli zamierza się zatrudnić cudzoziemca. Od sierpnia br. została wdrożona usługa elektronicznego składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, co znacznie skraca czas oczekiwania na rejestrację dokumentów.

Od 01 października b.r. urząd wprowadził dyżury dla pracodawców: wtorek i czwartek do godziny 17.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę