Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim


Nagłówek

Aktualności

Powrót

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (III) w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę